מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
רכיבה 20 ק"מ דרג א 01:14:33
(46 משתתפים)
01:14:44
(45 משתתפים)
01:13:47
(1 משתתפים)
אופני טנדם 00:42:23
(37 משתתפים)
00:42:23
(37 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 01:20:21
(93 משתתפים)
01:20:33
(85 משתתפים)
01:03:51
(8 משתתפים)