מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 5 ק"מ 00:24:35
(211 משתתפים)
00:23:14
(151 משתתפים)
00:28:57
(60 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג א 01:04:22
(49 משתתפים)
01:04:54
(48 משתתפים)
01:01:21
(1 משתתפים)
אופני טנדם 01:05:07
(39 משתתפים)
01:05:07
(39 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 01:12:31
(105 משתתפים)
01:11:04
(97 משתתפים)
01:25:26
(8 משתתפים)