מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנות 8-9 00:21:37
(19 משתתפים)
00:21:37
(19 משתתפים)
בנים 8-9 00:20:18
(31 משתתפים)
00:20:18
(31 משתתפים)
בנות 10-11 00:27:40
(38 משתתפים)
00:27:40
(38 משתתפים)
בנים 10 00:26:46
(40 משתתפים)
00:26:46
(40 משתתפים)
בנים 11 מקצה I 00:25:02
(19 משתתפים)
00:25:02
(19 משתתפים)
בנות 12-13 00:36:28
(39 משתתפים)
00:36:28
(39 משתתפים)
בנים 12 00:37:40
(31 משתתפים)
00:37:40
(31 משתתפים)
בנים 13 מקצה I 00:35:29
(30 משתתפים)
00:35:29
(30 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:55:35
(9 משתתפים)
00:55:35
(9 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 00:50:06
(21 משתתפים)
00:50:06
(21 משתתפים)
בנים 11 מקצה II 00:27:37
(28 משתתפים)
00:27:37
(28 משתתפים)
בנים 13 מקצה II 00:37:31
(15 משתתפים)
00:37:31
(15 משתתפים)