מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מרתון 04:37:51
(125 משתתפים)
04:36:19
(115 משתתפים)
04:53:53
(10 משתתפים)
חצי מרתון 02:15:17
(215 משתתפים)
02:13:27
(181 משתתפים)
02:30:46
(34 משתתפים)
10 ק"מ 01:02:16
(193 משתתפים)
01:01:13
(161 משתתפים)
01:08:41
(32 משתתפים)
5 ק"מ 00:37:11
(291 משתתפים)
00:32:59
(146 משתתפים)
00:40:54
(145 משתתפים)