מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:54
(17 משתתפים)
00:49:22
(10 משתתפים)
01:04:34
(7 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:01
(29 משתתפים)
00:29:11
(16 משתתפים)
00:37:26
(13 משתתפים)
2 ק"מ 00:13:33
(94 משתתפים)
00:12:30
(54 משתתפים)
00:15:07
(40 משתתפים)