מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אורבן ספרינט 00:57:54
(6 משתתפים)
00:56:17
(5 משתתפים)
00:59:50
(1 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:41:59
(55 משתתפים)
00:41:16
(39 משתתפים)
00:44:42
(16 משתתפים)
נוער בנים 01:05:57
(27 משתתפים)
01:05:57
(27 משתתפים)
נוער בנות 01:09:50
(11 משתתפים)
01:09:50
(11 משתתפים)
ספרינט 18-39 01:23:10
(33 משתתפים)
01:23:10
(27 משתתפים)
01:21:58
(6 משתתפים)
ספרינט 40+ 01:27:36
(67 משתתפים)
01:27:15
(59 משתתפים)
01:32:45
(8 משתתפים)
ילדים 8-9 00:25:20
(13 משתתפים)
00:24:14
(9 משתתפים)
00:29:43
(4 משתתפים)
ילדים 10-11 00:22:43
(34 משתתפים)
00:22:38
(21 משתתפים)
00:23:06
(13 משתתפים)
ילדים 12-13 00:35:41
(57 משתתפים)
00:35:16
(33 משתתפים)
00:36:21
(24 משתתפים)