מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 00:51:36
(247 משתתפים)
00:49:57
(204 משתתפים)
01:01:05
(43 משתתפים)
10 ק"מ 00:56:53
(804 משתתפים)
00:55:11
(684 משתתפים)
01:06:53
(120 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:16
(1195 משתתפים)
00:34:49
(968 משתתפים)
00:42:13
(227 משתתפים)