משחה ואקוותלון שבי ציון , יערך בחוף שבי ציון בתאריך 14.10.2017
לפרטים על המשחה לחץ כאן

לפרטים על האקותלון לחץ כאן

בתחרות תהיי מדידת זמנים אלקטרונית של 4ספורט
מנהל התחרות : אריק פרי.


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר