מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ NIGHT RUN 01:00:06
(334 משתתפים)
00:58:03
(226 משתתפים)
01:09:01
(108 משתתפים)
80 ק"מ אולטרה 11:20:39
(10 משתתפים)
11:20:39
(10 משתתפים)
60 ק"מ אולטרה 07:47:36
(15 משתתפים)
07:42:18
(14 משתתפים)
08:18:06
(1 משתתפים)
42 ק"מ אולטרה 05:24:29
(38 משתתפים)
05:14:35
(32 משתתפים)
06:30:26
(6 משתתפים)
24 ק"מ אולטרה 02:41:01
(60 משתתפים)
02:27:41
(50 משתתפים)
03:19:55
(10 משתתפים)
80 ק"מ שליחים 08:42:14
(18 משתתפים)
08:37:48
(17 משתתפים)
10:43:18
(1 משתתפים)