מירוץ כוכב יאיר צור יגאל הינו מירוץ שטח בעיקרו עם טעימות אורבניות של הישוב כוכב יאיר - צור יגאל
המירוץ כולל חמישה מקצים  - 10 ק"מ , 5 ק"מ  ו 2.5 ק"מ תחרותים וכן שני מרוצי אפרוחים עממי למרחקים של 400 ו 200 מטר

לאתר התחרות


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:22
(88 משתתפים)
00:53:07
(72 משתתפים)
01:01:37
(16 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:15
(181 משתתפים)
00:28:11
(116 משתתפים)
00:34:35
(65 משתתפים)
2.5 ק"מ 00:17:29
(392 משתתפים)
00:16:29
(212 משתתפים)
00:18:58
(180 משתתפים)