מירוץ כוכב יאיר צור יגאל הינו מירוץ שטח בעיקרו עם טעימות אורבניות של הישוב כוכב יאיר - צור יגאל
המירוץ כולל חמישה מקצים  - 10 ק"מ , 5 ק"מ  ו 2.5 ק"מ תחרותים וכן שני מרוצי אפרוחים עממי למרחקים של 400 ו 200 מטר

לאתר התחרות


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר