מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:55:45
(588 משתתפים)
00:53:41
(432 משתתפים)
01:01:28
(156 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:09
(364 משתתפים)
00:29:03
(212 משתתפים)
00:33:25
(152 משתתפים)
3 ק"מ 00:19:34
(186 משתתפים)
00:18:24
(120 משתתפים)
00:21:04
(66 משתתפים)