מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
8 ק"מ 00:51:28
(115 משתתפים)
00:48:00
(73 משתתפים)
00:55:40
(42 משתתפים)
16 ק"מ 01:30:48
(116 משתתפים)
01:29:28
(90 משתתפים)
01:38:58
(26 משתתפים)
24 ק"מ 02:17:19
(32 משתתפים)
02:11:17
(29 משתתפים)
02:20:27
(3 משתתפים)
32 ק"מ 03:03:05
(29 משתתפים)
03:03:05
(24 משתתפים)
03:30:54
(5 משתתפים)