• חוף גיא כנרת


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
3Km Maccabi Men 01:10:07
(67 משתתפים)
01:10:07
(67 משתתפים)
3Km Maccabi Women 01:13:33
(24 משתתפים)
01:13:33
(24 משתתפים)
5Km Men 01:20:05
(52 משתתפים)
01:20:05
(52 משתתפים)
5Km Women 01:25:57
(28 משתתפים)
01:25:57
(28 משתתפים)
1500 Men Up to 39 00:24:55
(51 משתתפים)
00:24:55
(51 משתתפים)
1500 Men 40+ 00:30:04
(47 משתתפים)
00:30:04
(47 משתתפים)
1500 Women 00:30:35
(52 משתתפים)
00:30:35
(52 משתתפים)
1500 Para Olimpic 00:32:00
(1 משתתפים)
00:32:00
(1 משתתפים)