מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
7 ק"מ 00:45:33
(950 משתתפים)
00:42:33
(576 משתתפים)
00:48:55
(374 משתתפים)
3 ק"מ 00:24:08
(823 משתתפים)
00:22:46
(438 משתתפים)
00:24:52
(385 משתתפים)