• חוף גורדון תל-אביב


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 01:33:26
(72 משתתפים)
01:33:26
(52 משתתפים)
01:35:14
(20 משתתפים)
3 ק"מ 01:05:56
(185 משתתפים)
01:03:40
(140 משתתפים)
01:08:00
(45 משתתפים)
1.5 ק"מ 00:40:12
(136 משתתפים)
00:39:36
(91 משתתפים)
00:42:06
(45 משתתפים)
750 מטר 00:25:17
(33 משתתפים)
00:24:49
(26 משתתפים)
00:29:44
(7 משתתפים)