מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8 ובנות 8-9 00:23:03
(43 משתתפים)
00:21:11
(15 משתתפים)
00:24:06
(28 משתתפים)
בנים 9 00:19:11
(26 משתתפים)
00:19:11
(26 משתתפים)
בנים 10 00:31:18
(45 משתתפים)
00:31:18
(45 משתתפים)
בנות 10 00:36:27
(26 משתתפים)
00:36:27
(26 משתתפים)
בנים 11 00:31:17
(59 משתתפים)
00:31:17
(59 משתתפים)
בנות 11 00:34:20
(54 משתתפים)
00:34:20
(54 משתתפים)
בנים 12 00:37:57
(45 משתתפים)
00:37:57
(45 משתתפים)
בנים 13 00:36:11
(61 משתתפים)
00:36:11
(61 משתתפים)
בנות 12-13 00:46:37
(55 משתתפים)
00:46:37
(55 משתתפים)
שלשות 10-11 00:33:21
(15 משתתפים)
00:31:14
(10 משתתפים)
00:37:14
(5 משתתפים)
משפחות 00:22:05
(13 משתתפים)
00:22:05
(13 משתתפים)