מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:03:49
(21 משתתפים)
01:03:49
(21 משתתפים)
עלית נשים 01:14:33
(14 משתתפים)
01:14:33
(14 משתתפים)
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:50:55
(197 משתתפים)
02:49:00
(177 משתתפים)
03:02:06
(20 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:48:26
(141 משתתפים)
02:47:23
(117 משתתפים)
03:00:52
(24 משתתפים)
אולימפי 45-54 02:55:45
(232 משתתפים)
02:53:24
(194 משתתפים)
03:03:16
(38 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 03:17:42
(1 משתתפים)
03:17:42
(1 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:53:17
(7 משתתפים)
02:56:18
(5 משתתפים)
02:43:50
(2 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:16:25
(48 משתתפים)
01:16:25
(48 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:27:13
(8 משתתפים)
01:27:13
(8 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:31:43
(101 משתתפים)
01:31:43
(101 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:33:21
(130 משתתפים)
01:33:21
(130 משתתפים)
נשים ספרינט 01:41:19
(84 משתתפים)
01:41:19
(84 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 01:49:04
(6 משתתפים)
01:48:05
(5 משתתפים)
02:56:45
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:39:37
(5 משתתפים)
01:38:04
(4 משתתפים)
01:52:04
(1 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 00:48:12
(73 משתתפים)
00:48:12
(73 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:51:01
(29 משתתפים)
00:51:01
(29 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:01:22
(15 משתתפים)
00:59:02
(13 משתתפים)
01:20:46
(2 משתתפים)
ילדים אקוותלון 8-9 00:10:24
(8 משתתפים)
00:10:18
(6 משתתפים)
00:14:40
(2 משתתפים)
ילדים אקוותלון 10-11 00:16:32
(35 משתתפים)
00:16:45
(21 משתתפים)
00:16:11
(14 משתתפים)
ילדים אקוותלון 12-13 00:21:35
(74 משתתפים)
00:21:18
(48 משתתפים)
00:21:38
(26 משתתפים)