מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
3 ק"מ טיפוס ועוד 20 קומות, עלית 00:30:40
(51 משתתפים)
00:29:23
(38 משתתפים)
00:34:39
(13 משתתפים)
3 ק"מ טיפוס 00:30:16
(282 משתתפים)
00:29:03
(191 משתתפים)
00:34:52
(91 משתתפים)