מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדות 00:26:11
(95 משתתפים)
00:26:11
(95 משתתפים)
שלשות ילדות 00:30:27
(5 משתתפים)
00:30:27
(5 משתתפים)
עממי עד 39 00:52:51
(63 משתתפים)
00:52:51
(63 משתתפים)
עממי 40+ 00:59:26
(76 משתתפים)
00:59:26
(76 משתתפים)
עממי פראטריאתלון 01:14:51
(4 משתתפים)
01:14:51
(4 משתתפים)
שלשות עממי פראטריאתלון 00:54:56
(3 משתתפים)
00:54:56
(3 משתתפים)
שלשות עממי 00:54:16
(27 משתתפים)
00:54:16
(27 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:39:20
(179 משתתפים)
01:39:20
(179 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:43:07
(177 משתתפים)
01:43:07
(177 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:43:25
(41 משתתפים)
01:43:25
(41 משתתפים)
ספרינט פראטריאתלון 02:11:30
(2 משתתפים)
02:11:30
(2 משתתפים)
אולימפי 03:06:35
(77 משתתפים)
03:06:35
(77 משתתפים)
שלשות אולימפי 03:01:29
(28 משתתפים)
03:01:29
(28 משתתפים)
שלשות ספרינט פראטריאתלון 02:00:27
(6 משתתפים)
02:00:27
(6 משתתפים)