מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:28:59
(52 משתתפים)
01:27:11
(49 משתתפים)
01:50:11
(3 משתתפים)
10 ק"מ 01:05:25
(55 משתתפים)
01:03:50
(47 משתתפים)
01:15:02
(8 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:47
(61 משתתפים)
00:28:53
(45 משתתפים)
00:36:57
(16 משתתפים)