• כפר מג'אר (מרר)


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:52:28
(78 משתתפים)
00:52:05
(77 משתתפים)
00:53:42
(1 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:39
(44 משתתפים)
00:30:07
(28 משתתפים)
00:37:47
(16 משתתפים)