מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8-9 00:20:34
(28 משתתפים)
00:20:34
(28 משתתפים)
בנות 8-9 00:25:03
(19 משתתפים)
00:25:03
(19 משתתפים)
בנים גיל 10 00:30:03
(35 משתתפים)
00:30:03
(35 משתתפים)
בנות גיל 10 00:34:41
(24 משתתפים)
00:34:41
(24 משתתפים)
בנים גיל 11 מקצה I 00:27:45
(28 משתתפים)
00:27:45
(28 משתתפים)
בנות גיל 11 00:30:26
(35 משתתפים)
00:30:26
(35 משתתפים)
בנים גיל 12 מקצה I 00:38:32
(24 משתתפים)
00:38:32
(24 משתתפים)
בנות גיל 12 00:39:30
(29 משתתפים)
00:39:30
(29 משתתפים)
בנים גיל 13 מקצה I 00:34:39
(35 משתתפים)
00:34:39
(35 משתתפים)
בנות גיל 13 00:35:53
(25 משתתפים)
00:35:53
(25 משתתפים)
בנים 11 מקצה II 00:33:05
(25 משתתפים)
00:33:05
(25 משתתפים)
בנים גיל 12 מקצה II 00:45:14
(24 משתתפים)
00:45:14
(24 משתתפים)
בנים גיל 13 מקצה II 00:40:37
(27 משתתפים)
00:40:37
(27 משתתפים)