מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:25:12
(545 משתתפים)
01:22:30
(442 משתתפים)
01:34:52
(103 משתתפים)
10 ק"מ 01:02:36
(496 משתתפים)
01:00:27
(351 משתתפים)
01:08:25
(145 משתתפים)
5 ק"מ 00:35:24
(344 משתתפים)
00:32:52
(190 משתתפים)
00:37:34
(154 משתתפים)
2 ק"מ עממי 00:09:56
(5 משתתפים)
00:09:32
(4 משתתפים)
00:12:00
(1 משתתפים)