מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8-9 00:23:35
(39 משתתפים)
00:23:35
(39 משתתפים)
בנות 8-9 00:26:36
(21 משתתפים)
00:26:36
(21 משתתפים)
בנים גיל 10 00:34:09
(40 משתתפים)
00:34:09
(40 משתתפים)
בנות גיל 10 00:35:22
(17 משתתפים)
00:35:22
(17 משתתפים)
בנים גיל 11 00:31:37
(45 משתתפים)
00:31:37
(45 משתתפים)
בנות גיל 11 00:34:30
(46 משתתפים)
00:34:30
(46 משתתפים)
בנים 12 , מקצה I 00:41:53
(16 משתתפים)
00:41:53
(16 משתתפים)
בנים 12 , מקצה II 00:38:52
(31 משתתפים)
00:38:52
(31 משתתפים)
בנות גיל 12 00:42:59
(36 משתתפים)
00:42:59
(36 משתתפים)
בנים 13 מקצה I 00:34:29
(32 משתתפים)
00:34:29
(32 משתתפים)
בנים 13 מקצה II 00:41:00
(19 משתתפים)
00:41:00
(19 משתתפים)
בנות גיל 13 00:37:53
(34 משתתפים)
00:37:53
(34 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:39:57
(41 משתתפים)
00:39:57
(35 משתתפים)
00:42:37
(6 משתתפים)