מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
30 ק"מ 02:50:59
(6 משתתפים)
02:50:59
(6 משתתפים)
20 ק"מ 01:54:03
(38 משתתפים)
01:53:47
(33 משתתפים)
02:23:01
(5 משתתפים)
משולב 20+10 02:05:19
(5 משתתפים)
02:06:10
(4 משתתפים)
02:05:19
(1 משתתפים)
משולב 10+10 01:05:15
(7 משתתפים)
01:09:42
(6 משתתפים)
01:03:58
(1 משתתפים)
10 ק"מ 01:11:30
(35 משתתפים)
00:58:47
(25 משתתפים)
01:20:30
(10 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:20
(15 משתתפים)
00:27:17
(10 משתתפים)
00:35:06
(5 משתתפים)