מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
נשים 12 ק"מ 01:17:07
(1757 משתתפים)
01:17:07
(1757 משתתפים)
נשים 8 ק"מ 00:56:27
(2575 משתתפים)
00:56:27
(2575 משתתפים)
נשים 4 ק"מ 00:31:38
(2399 משתתפים)
00:31:38
(2399 משתתפים)