מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 10 ק"מ 00:57:12
(1149 משתתפים)
00:55:19
(928 משתתפים)
01:04:32
(221 משתתפים)
אופני יד 00:34:17
(34 משתתפים)
00:34:17
(32 משתתפים)
00:34:35
(2 משתתפים)
תקשוב 00:57:47
(222 משתתפים)
00:55:58
(170 משתתפים)
01:07:28
(52 משתתפים)