מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי עד 39, 55+ 02:42:20
(128 משתתפים)
02:39:12
(104 משתתפים)
02:55:00
(24 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:40:41
(90 משתתפים)
02:38:30
(70 משתתפים)
02:53:31
(20 משתתפים)
אולימפי 45-49 02:42:51
(93 משתתפים)
02:39:09
(71 משתתפים)
03:01:35
(22 משתתפים)
אולימפי 50-54 02:50:32
(41 משתתפים)
02:45:50
(26 משתתפים)
03:02:39
(15 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:47:00
(8 משתתפים)
02:47:55
(5 משתתפים)
02:43:08
(3 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:41:20
(83 משתתפים)
01:36:28
(56 משתתפים)
01:48:34
(27 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:50:10
(107 משתתפים)
01:48:49
(70 משתתפים)
01:50:49
(37 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:55:57
(1 משתתפים)
01:55:57
(1 משתתפים)
פארטריאתלון 03:05:41
(2 משתתפים)
02:31:38
(1 משתתפים)
03:39:43
(1 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:01:24
(12 משתתפים)
00:57:02
(7 משתתפים)
01:16:54
(5 משתתפים)
אקוותלון 12-13 00:21:36
(34 משתתפים)
00:21:34
(19 משתתפים)
00:21:38
(15 משתתפים)
אקוותלון 10-11 00:14:49
(24 משתתפים)
00:14:49
(14 משתתפים)
00:14:52
(10 משתתפים)
אקוותלון 8-9 00:07:09
(6 משתתפים)
00:07:08
(5 משתתפים)
00:07:10
(1 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנים 00:48:55
(56 משתתפים)
00:48:55
(56 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:21:04
(32 משתתפים)
01:21:04
(32 משתתפים)
קדטים 16-17 בנים 00:42:00
(23 משתתפים)
00:42:00
(23 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנות 00:51:01
(15 משתתפים)
00:51:01
(15 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:26:52
(8 משתתפים)
01:26:52
(8 משתתפים)
קדטים 16-17 בנות 00:45:16
(15 משתתפים)
00:45:16
(15 משתתפים)