מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:10:11
(41 משתתפים)
00:09:34
(24 משתתפים)
00:11:26
(17 משתתפים)
בנים 10 00:18:22
(25 משתתפים)
00:18:22
(25 משתתפים)
בנות 10-11 00:18:02
(36 משתתפים)
00:18:02
(36 משתתפים)
בנים 12 00:20:49
(38 משתתפים)
00:20:49
(38 משתתפים)
בנות 12-13 00:20:22
(54 משתתפים)
00:20:22
(54 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14-15 00:24:23
(65 משתתפים)
00:24:23
(65 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14-15 00:26:07
(29 משתתפים)
00:26:07
(29 משתתפים)
נוער 16-19 00:28:30
(42 משתתפים)
00:28:30
(42 משתתפים)
נערות 16-19 00:30:13
(13 משתתפים)
00:30:13
(13 משתתפים)
בוגרים 00:36:16
(22 משתתפים)
00:36:16
(22 משתתפים)
בוגרות 00:37:39
(10 משתתפים)
00:37:39
(10 משתתפים)
עלית 00:24:15
(3 משתתפים)
00:24:15
(3 משתתפים)
בנים 13 00:19:00
(50 משתתפים)
00:19:00
(50 משתתפים)
בנים 11 00:16:56
(31 משתתפים)
00:16:56
(31 משתתפים)
עילית נשים 00:28:31
(3 משתתפים)
00:28:31
(3 משתתפים)