מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בוגרים ארוך, 10,450מ 00:44:11
(118 משתתפים)
00:43:51
(101 משתתפים)
00:50:47
(17 משתתפים)
נוער עד 19 8,440מ 00:31:29
(20 משתתפים)
00:31:29
(20 משתתפים)
נערות 19 5,100מ 00:30:17
(8 משתתפים)
00:30:17
(8 משתתפים)
קדטים 17 3,900מ 00:19:05
(79 משתתפים)
00:19:05
(79 משתתפים)
קדטיות 17 2,400מ 00:17:07
(39 משתתפים)
00:17:07
(39 משתתפים)
ילדות 14-15 1,900מ 00:10:17
(146 משתתפים)
00:10:17
(146 משתתפים)
ילדים 14-15 2,500מ 00:11:49
(176 משתתפים)
00:11:49
(176 משתתפים)
ילדות 12-13 00:05:41
(154 משתתפים)
00:05:41
(154 משתתפים)
ילדים 12-13 00:09:03
(159 משתתפים)
00:09:03
(159 משתתפים)
ילדות עד 11 00:05:48
(92 משתתפים)
00:05:48
(92 משתתפים)
ילדים עד 11 00:05:18
(87 משתתפים)
00:05:18
(87 משתתפים)