מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:19:53
(812 משתתפים)
01:16:12
(624 משתתפים)
01:29:30
(188 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:32
(447 משתתפים)
00:26:27
(250 משתתפים)
00:33:50
(197 משתתפים)