מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
משולב 10+10 01:09:08
(9 משתתפים)
01:06:05
(6 משתתפים)
01:15:48
(3 משתתפים)
50 ק"מ 05:28:32
(13 משתתפים)
05:27:52
(10 משתתפים)
05:44:45
(3 משתתפים)
10 ק"מ לזכר אבנר 00:59:06
(21 משתתפים)
00:58:29
(16 משתתפים)
01:03:14
(5 משתתפים)
משולב 20+10 00:57:23
(5 משתתפים)
00:55:14
(4 משתתפים)
00:57:23
(1 משתתפים)
5 ק"מ לזכר אבנר 00:25:20
(31 משתתפים)
00:23:12
(14 משתתפים)
00:26:31
(17 משתתפים)
10 ק"מ 00:58:34
(5 משתתפים)
00:58:34
(5 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:45
(2 משתתפים)
00:32:45
(2 משתתפים)