מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:02
(107 משתתפים)
00:52:26
(76 משתתפים)
00:58:09
(31 משתתפים)
5 ק"מ 00:27:28
(118 משתתפים)
00:26:55
(96 משתתפים)
00:32:20
(22 משתתפים)
2 ק"מ 00:10:25
(201 משתתפים)
00:09:09
(77 משתתפים)
00:10:44
(124 משתתפים)