מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:52:57
(312 משתתפים)
01:49:52
(255 משתתפים)
02:01:53
(57 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:11:40
(135 משתתפים)
00:11:28
(78 משתתפים)
00:12:01
(57 משתתפים)
10 ק"מ 00:55:32
(484 משתתפים)
00:53:36
(360 משתתפים)
01:00:00
(124 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:09
(149 משתתפים)
00:30:54
(81 משתתפים)
00:33:57
(68 משתתפים)