מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:56:26
(73 משתתפים)
01:55:05
(60 משתתפים)
02:07:46
(13 משתתפים)
10קמ 00:58:04
(148 משתתפים)
00:53:20
(87 משתתפים)
01:03:02
(61 משתתפים)
5קמ 00:32:07
(122 משתתפים)
00:29:56
(71 משתתפים)
00:35:13
(51 משתתפים)