מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:50:55
(53 משתתפים)
00:50:20
(41 משתתפים)
00:54:40
(12 משתתפים)
5 ק"מ 00:26:17
(78 משתתפים)
00:23:30
(65 משתתפים)
00:34:15
(13 משתתפים)
3 ק"מ 00:17:12
(100 משתתפים)
00:15:19
(57 משתתפים)
00:19:19
(43 משתתפים)