מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
יחידים 02:32:00
(18 משתתפים)
02:23:50
(15 משתתפים)
03:25:21
(3 משתתפים)
זוגות שליחים 02:19:01
(1 משתתפים)
02:19:01
(1 משתתפים)
זוגות מלא 03:02:26
(5 משתתפים)
02:51:57
(4 משתתפים)
03:39:43
(1 משתתפים)
שלשות שליחים 02:43:21
(2 משתתפים)
02:43:21
(2 משתתפים)
10 ק"מ 01:08:19
(28 משתתפים)
01:07:50
(20 משתתפים)
01:14:08
(8 משתתפים)
5 ק"מ 00:35:17
(85 משתתפים)
00:31:46
(56 משתתפים)
00:39:53
(29 משתתפים)
2.5 ק"מ 00:55:19
(4 משתתפים)
01:05:01
(1 משתתפים)
00:45:37
(3 משתתפים)
חד יומי ארוך 10.12.16 02:39:20
(19 משתתפים)
02:34:00
(13 משתתפים)
02:41:47
(6 משתתפים)