מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
יחידים 03:20:36
(19 משתתפים)
03:15:39
(16 משתתפים)
04:40:45
(3 משתתפים)
זוגות שליחים 03:08:32
(1 משתתפים)
03:08:32
(1 משתתפים)
זוגות מלא 04:04:10
(5 משתתפים)
03:51:14
(4 משתתפים)
05:07:58
(1 משתתפים)
שלשות שליחים 03:26:45
(2 משתתפים)
03:26:45
(2 משתתפים)
חד יומי ארוך 9.12.16 03:24:36
(18 משתתפים)
03:22:06
(14 משתתפים)
03:35:55
(4 משתתפים)