מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
יחידים 04:13:14
(22 משתתפים)
04:11:02
(18 משתתפים)
05:23:48
(4 משתתפים)
זוגות שליחים 04:01:59
(1 משתתפים)
04:01:59
(1 משתתפים)
זוגות מלא 04:31:15
(5 משתתפים)
04:26:11
(4 משתתפים)
05:40:47
(1 משתתפים)
שלשות שליחים 04:40:09
(2 משתתפים)
04:40:09
(2 משתתפים)