מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים 00:29:10
(28 משתתפים)
00:28:43
(21 משתתפים)
00:29:36
(7 משתתפים)
נוער ועלית 00:23:59
(30 משתתפים)
00:23:44
(29 משתתפים)
00:27:08
(1 משתתפים)
משפחות ובוגרים 00:36:40
(16 משתתפים)
00:36:47
(15 משתתפים)
00:33:25
(1 משתתפים)
מקצה פתוח 00:34:26
(1 משתתפים)
00:34:26
(1 משתתפים)