מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי ק. גיל 50-54, 18-34 02:46:30
(131 משתתפים)
02:44:35
(105 משתתפים)
03:03:50
(26 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 35-39, 55+ 02:54:39
(125 משתתפים)
02:53:18
(105 משתתפים)
03:03:41
(20 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 40-44 02:46:56
(137 משתתפים)
02:44:48
(102 משתתפים)
03:01:17
(35 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 45-49 02:51:57
(128 משתתפים)
02:48:33
(99 משתתפים)
03:06:22
(29 משתתפים)
פאראטריטתלון אולימפי 03:31:04
(2 משתתפים)
03:31:04
(2 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:43:18
(12 משתתפים)
02:43:18
(12 משתתפים)
נוער בנים 01:07:51
(69 משתתפים)
01:07:51
(69 משתתפים)
נוער בנות 01:16:51
(36 משתתפים)
01:16:51
(36 משתתפים)
ספרינט ק. גיל 20-49 01:27:44
(140 משתתפים)
01:27:44
(140 משתתפים)
ספרינט ק. גיל נשים 01:40:38
(103 משתתפים)
01:40:38
(103 משתתפים)
ספרינט ק.גיל 50+ 01:32:09
(72 משתתפים)
01:32:09
(72 משתתפים)
פאראטריטתלון ספרינט 01:16:48
(1 משתתפים)
01:16:48
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:33:22
(8 משתתפים)
01:32:32
(7 משתתפים)
01:34:12
(1 משתתפים)
מיני ספרינט נערים 00:43:43
(83 משתתפים)
00:43:43
(83 משתתפים)
מיני ספרינט נערות 00:46:56
(26 משתתפים)
00:46:56
(26 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:02:33
(11 משתתפים)
00:58:24
(7 משתתפים)
01:12:17
(4 משתתפים)
ילדים 8 00:19:19
(23 משתתפים)
00:18:37
(16 משתתפים)
00:20:21
(7 משתתפים)
ילדים 9 00:18:15
(47 משתתפים)
00:18:15
(29 משתתפים)
00:18:50
(18 משתתפים)
בנים 10 00:23:58
(49 משתתפים)
00:23:58
(49 משתתפים)
בנות 10 00:25:30
(23 משתתפים)
00:25:30
(23 משתתפים)
בנים 11 00:23:02
(51 משתתפים)
00:23:02
(51 משתתפים)
בנות 11 00:26:35
(30 משתתפים)
00:26:35
(30 משתתפים)
בנים 12 00:31:35
(73 משתתפים)
00:31:35
(73 משתתפים)
בנות 12 00:32:44
(35 משתתפים)
00:32:44
(35 משתתפים)
בנים 13 00:29:55
(56 משתתפים)
00:29:55
(56 משתתפים)
בנות 13 00:31:21
(30 משתתפים)
00:31:21
(30 משתתפים)
מיני ספרינט מקצה II 00:48:41
(27 משתתפים)
00:48:41
(27 משתתפים)