מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:56:03
(2293 משתתפים)
01:52:01
(1791 משתתפים)
02:08:09
(502 משתתפים)
אופני יד 1/2 מרתון 01:27:07
(26 משתתפים)
01:27:07
(22 משתתפים)
01:28:15
(4 משתתפים)
6 ק"מ 00:37:39
(107 משתתפים)
00:34:25
(59 משתתפים)
00:40:31
(48 משתתפים)
שליחים 01:42:30
(9 משתתפים)
01:42:30
(9 משתתפים)