מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:50:51
(20 משתתפים)
00:51:34
(15 משתתפים)
00:42:02
(5 משתתפים)
5 ק"מ 00:28:01
(77 משתתפים)
00:28:00
(58 משתתפים)
00:31:39
(19 משתתפים)
1500מ 00:06:30
(64 משתתפים)
00:05:27
(39 משתתפים)
00:07:14
(25 משתתפים)