מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:51:12
(45 משתתפים)
00:49:25
(33 משתתפים)
01:03:29
(12 משתתפים)
5 ק"מ ריצה 00:27:40
(74 משתתפים)
00:25:16
(51 משתתפים)
00:31:43
(23 משתתפים)
5 ק"מ הליכה 00:43:01
(20 משתתפים)
00:42:57
(7 משתתפים)
00:43:04
(13 משתתפים)
2 ק"מ 00:15:15
(290 משתתפים)
00:14:34
(150 משתתפים)
00:16:35
(140 משתתפים)