מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
רכיבה 20 ק"מ דרג א 01:15:59
(57 משתתפים)
01:15:38
(55 משתתפים)
01:22:42
(2 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 01:19:50
(75 משתתפים)
01:18:52
(68 משתתפים)
01:40:12
(7 משתתפים)