מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 5 ק"מ 00:24:15
(179 משתתפים)
00:23:21
(132 משתתפים)
00:27:14
(47 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג א 01:05:40
(65 משתתפים)
01:05:40
(65 משתתפים)
אופני טנדם 01:40:52
(32 משתתפים)
01:40:52
(32 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 01:12:08
(96 משתתפים)
01:11:16
(89 משתתפים)
01:26:31
(7 משתתפים)