מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 02:28:30
(18 משתתפים)
02:24:48
(12 משתתפים)
02:31:22
(6 משתתפים)
3 ק"מ עד גיל 13 00:47:53
(23 משתתפים)
00:47:53
(23 משתתפים)
3 ק"מ מעל גיל 14 00:42:50
(45 משתתפים)
00:42:50
(45 משתתפים)
3 ק"מ נשים 00:46:17
(40 משתתפים)
00:46:17
(40 משתתפים)
1.5 ק"מ גברים 00:27:01
(48 משתתפים)
00:27:01
(48 משתתפים)
1.5 ק"מ נשים 00:27:15
(29 משתתפים)
00:27:15
(29 משתתפים)