מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8-9 00:21:50
(29 משתתפים)
00:21:50
(29 משתתפים)
בנות 8-9 00:25:00
(15 משתתפים)
00:25:00
(15 משתתפים)
בנים גיל 10 00:32:59
(29 משתתפים)
00:32:59
(29 משתתפים)
בנות גיל 10 00:33:55
(16 משתתפים)
00:33:55
(16 משתתפים)
בנים גיל 11 00:29:59
(32 משתתפים)
00:29:59
(32 משתתפים)
בנות גיל 11 00:32:57
(24 משתתפים)
00:32:57
(24 משתתפים)
בנים גיל 12 00:38:43
(37 משתתפים)
00:38:43
(37 משתתפים)
בנות גיל 12 00:38:31
(26 משתתפים)
00:38:31
(26 משתתפים)
בנים גיל 13 00:35:06
(21 משתתפים)
00:35:06
(21 משתתפים)
בנות גיל 13 00:37:15
(16 משתתפים)
00:37:15
(16 משתתפים)
מיני ספרינט 00:47:22
(27 משתתפים)
00:47:54
(24 משתתפים)
00:47:22
(3 משתתפים)