מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:32:34
(340 משתתפים)
01:31:31
(284 משתתפים)
01:42:41
(56 משתתפים)
10 ק"מ 01:05:04
(855 משתתפים)
01:03:09
(709 משתתפים)
01:15:19
(146 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:49
(653 משתתפים)
00:35:07
(507 משתתפים)
00:43:11
(146 משתתפים)