מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8 00:19:56
(15 משתתפים)
00:19:56
(15 משתתפים)
בנות 8-9 00:23:17
(20 משתתפים)
00:23:17
(20 משתתפים)
בנים גיל 10 00:30:24
(28 משתתפים)
00:30:24
(28 משתתפים)
בנים גיל 11 00:26:37
(34 משתתפים)
00:26:37
(34 משתתפים)
בנות גיל 10 00:29:28
(20 משתתפים)
00:29:28
(20 משתתפים)
בנות גיל 11 00:28:18
(22 משתתפים)
00:28:18
(22 משתתפים)
בנים גיל 12 00:37:40
(41 משתתפים)
00:37:40
(41 משתתפים)
בנים גיל 13 00:35:51
(28 משתתפים)
00:35:51
(28 משתתפים)
בנות גיל 12 00:39:45
(20 משתתפים)
00:39:45
(20 משתתפים)
עממי 00:33:29
(2 משתתפים)
00:33:29
(2 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14+ 00:31:19
(20 משתתפים)
00:31:19
(20 משתתפים)
בנים 9 00:19:43
(33 משתתפים)
00:19:43
(33 משתתפים)
בנות 13 00:36:48
(15 משתתפים)
00:36:48
(15 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14+ 00:39:09
(9 משתתפים)
00:39:09
(9 משתתפים)